Open data

Open Data zijn gegevens die door iedereen vrijelijk kunnen worden gebruikt, hergebruikt en verder verspreid, met hooguit als randvoorwaarden een bronvermelding en ‘share alike’.

Er is geen unieke definitie van 'Open Data'. In december 2007 zijn tijdens een workshop in Californië de '8 principles of open government data' geformuleerd. Deze vormen nog altijd een goede verwoording van het gedachtegoed van Open Data. Deze 8 uitgangspunten zijn hier te vinden.

In de afgelopen jaren is ‘Open Data’ steeds meer gemeengoed geworden. Voor overheden in het kader van een Open overheid, maar ook om extra kansen te bieden aan innovatie. Private partijen gaan er eveneens mee aan de slag en verder ontstaat er wereldwijd Open Data door crowd sourcing. Een mooi voorbeeld van dat laatste is OpenStreetMap.

Ook in Nederland zijn in een paar jaar tijd veel handige en interessante databestanden als Open Data via internet beschikbaar gekomen. Centrale ingangen zijn bijvoorbeeld de volgende websites:

In eerste instantie voelde ik mij een kind in de speelgoedwinkel. Gaandeweg ben ik me ook meer gaan inlezen in het achterliggende beleid, en ben ik meer en meer geïnteresseerd geraakt in de governance van data en datagebruik bij de overheid.

In 2016 heb ik als mede-auteur een bijdrage geleverd aan het rapport 'Data delen in de kabel-en-leidingenbranche', een project van het COB.

Marmos Bodemmanagement ontdekt graag bijzondere dingen in data, maar is ook deskundig over de spelregels voor openbaarheid van overheidsinformatie (Wet openbaarheid bestuur, Wet hergebruik van overheidsinformatie, relevante Europese richtlijnen).