De Omgevingswet

Een hoge ambitie en een strakke planning

Eenvoudig Beter.
Dat is de slogan van de nieuwe Omgevingswet die in 2022 in werking moet treden.

Eén wet die een hele stapel afzonderlijke wetten over de leefomgeving gaat vervangen. Met alle bijbehorende amvb’s en Ministeriële regelingen die onder één paraplu van de Omgevingswet worden gebracht.

Of zoals het wordt verwoord op www.omgevingswetportaal.nl:
De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen. Die website bundelt overigens veel informatie over de Omgevingswet.

Gemakkelijke procedures en gemakkelijke toegang tot informatie. Van “nee, tenzij” naar “ja mits”. Met één klik in de kaart alle relevante gegevens over de leefomgeving. Daarvoor zijn goede GIS-bestanden nodig met zinvolle informatie voor de eindgebruiker.

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen, gevolgd door de Eerste Kamer in maart 2016. Vervolgens heeft in de zomer van 2016 de openbare internetconsultatie voor de bijbehorende amvb's plaatsgevonden. Gaandeweg is de planning wanneer de Omgevingswet in werking treedt opgeschoven naar 2022, omdat er naast regelgeving ook veel praktische zaken moeten worden uitgewerkt, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Bodem en geluid waren nog niet opgenomen in voornoemde versie van de Omgevingswet. In het voorjaar van 2016 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over Aanvullingswetten voor bodem en geluid, en het is de bedoeling dat deze aanvullingen gelijktijdig met de rest van de Omgevingswet in werking treden. De Aanvullingswet is in februari 2020 aangenomen door de Eerste Kamer

Er moet veel werk verzet worden om de ambities van de Omgevingswet waar te maken. Marmos Bodemmanagement gaat graag met opdrachtgevers de uitdaging aan om daar een succes van te maken.

Eenvoudig… dat is nog geen gemakkelijke opgave!